Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA BUDOWĘ CENTRUM INNOWACJI WYDZIAŁU CYBERNETYKI”

CPV: 71220000-6

Otwarcie ofert: 11.04.2019r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 marca 2019 10:34 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marca 2019 10:35 Agnieszka Szymaniak