Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziału” CPV: 30213000-5, 30211000-1, 30213100-6, 30214000-2, 30231300-0, 32324600-6, 30237000-9, 30232100-5 Otwarcie ofert: 11.08.2020r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT  z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku And…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Doposażenie kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do zwiększonych parametrów mocy grzewczej w dwóch uniwersalnych boiskach zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego”   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH” CPV: 39830000-9 Otwarcie ofert: 22.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia dla stołówek wojskowych i restauracji” Otwarcie ofert: 11.08.2020r., godz. 10:00 CPV: 39220000-0 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę wyrobów wędliniarskich drobiowych i konserw drobiowych” Otwarcie ofert: 10.08.2020r., godz. 10:00 CPV: 15131000-5 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę Aparatury NB do laboratorium materiałów sorpcyjnych do zastosowań w analityce” CPV: 38432200-4; 38433000-9; 42665000-5 Otwarcie ofert: 07.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę wyposażenia pracowni detektorów jonizacyjnych” CPV: 38433000-9; 38432200-4; 42123100-8; 38740000-4; 42113161-0 Otwarcie ofert: 06.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia laboratorium pierwszej pomocy, rehabilitacji i biomechaniki żołnierza" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 03.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeń" CPV: 30200000-1, 302300000-1, 302313000-0, 32570000-9, 30232130-4, 32000000-3,31200000-8 Otwarcie ofert: 01.07.2020r., godz. 10:00 Postę…