Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont  ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A” CPV: 45111000-8, 71355000-1, 45340000-2 Otwarcie ofert: 23.11.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna we…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kulochwytu 2- i 4-segmentowego” CPV : 38540000-2, 60000000-8, 71245000-7 Otwarcie ofert: 22.11.2018r.  godz: 12:00 Pliki do pobrania Zmiana nr 1 treści SIWZ i ogłoszenia Protokół…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ POJAZDÓW” CPV 34100000-8 Otwarcie ofert: 15.11.2018 19.11.2018r. godz:10:00 Pliki do pobrania Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana Nr 1 treści SIW…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8 Otwarcie ofert: 26.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłosz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65” CPV:45330000-9, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM ĆWICZEBNYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 19.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Ogłosz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń nr 5 i 6 (sale wykładowe) w budynku nr 23A” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 13.11.2018r godz: 10:00   Pliki do pobrania Informacja z otwarcia o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego do laboratorium” CPV:39180000-7; 39515440-1; 30237260-9; 39121100-8; 39131000-9; 39121100-7; 39111100-4; 39112000-0 Otwarcie ofert: 05.11.2018 r.  godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego” CPV: 42620000-8, 42621000-5, 34910000-9, 42631000-8, 39181000-4, 31730000-2, 31720000-9, 44510000-8, 44200000-2 Otwarcie ofert: 06.11.2018r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodnikówi oznakowanie parkingów WAT” CPV: 34928200-0; 45233253-7; 34996300-8 Otwarcie ofert: 08.11.2018 r.  godz. 11:00   Pliki do pobrania Informacja z o…