Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 5” CPV: 71221000-6, 71248000-8 Otwarcie ofert: 28.11.2019r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych" CPV: 09211000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 291…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” CPV:45310000-3, 45331000-6, 45214000-0, 45000000-7, 71220000-6 Otwarcie ofert: 22.11.2019…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Drukowanie i dostawę kalendarzy” CPV: 30199792-9 Otwarcie ofert: 06.11.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę aparatury elektrycznej i urządzeń elektronicznych" CPV: 31600000-2, 31700000-3 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wersja Ogłoszenia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2020 rok" CPV: 79980000-7, 22200000-2 Otwarcie ofert: 12.11.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTROMETRU PROMIENIOWANIA GAMMA Z DETEKTOREM HPGe ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 07.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Budowę budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla WILiG" CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45310000-3 Otwarcie ofert: 12.11.2019r. 18.11.2019r, godz. 10:00 Pliki do pobrania: Wyjaśnienie Nr 2 i…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 453000000-0 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” Otwarcie ofert: 22.11.2019 r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zaku…