Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem wat.ezamawiajacy.pl – Lista Przetargów i Dialogów technicznych.

Platforma zakupowa Marketplanet jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służącym w szczególności do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, składania ofert, przekazywania oświadczeń i zawiadomień.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawcy winni kontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego. Zespół Wsparcia Marketplanet, tel. +48 22 576 87 90, e-mail .

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” Otwarcie ofert: 30.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mleka i przetworów mlecznych” Otwarcie ofert: 16.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CENTRUM INNOWACJI WYDZIAŁU CYBERNETYKI” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 11.04.2019r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za po…