Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczych” CPV:   22114200-4, 22815000-6, 22816000-3, 22816100-4, 22816300-6, 22831000-4, 22850000-3, 22851000-0, 22852100-8, 22900000-9, 30190000-7, 30191130-4, 30192500-6,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę obranych i gotowych warzyw" CPV: 15331000-7 Otwarcie ofert: 25.01.2019r., godz.: 11:00   Pliki do pobrania: Pełna wersja Ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż bud. Tarczowni oraz odprowadzenia deszczówki od bud. „Śnieżnika”” CPV: 712200000-6, 71322000-1 Otwarcie ofert: 18.01.2019r 24.01.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów programowanych” Otwarcie ofert: 23.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych, na trasach zagranicznych i krajowych” Otwarcie ofert: 21.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośredni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę emisjometru z oprogramowaniem” CPV: 38433200-1   Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz: 11:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa ryb i przetworów rybnych” CPV: 15211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15242000-6, 15243000-3, 15244100-1 Otwarcie ofert: 21.12.2018 r.    godz. 10:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących, dozowników wraz z montażem stacji dozujących oraz dyspenserów w miejscach zamieszkania zbiorowego" CPV: 33631600-8, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego” Otwarcie ofert: 08.01.2019r. godz 10:00 PLIKI DO POBRANIA Postępowanie pro…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Szycie i dostawę umundurowania pododdziału historycznego WAT" CPV: 98393000-4 Otwarcie ofert: 18.12.2018r., godz.: 11:00   Pliki do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja Ogłoszenia Pełna w…