Statut Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
(tekst jednolity – stan prawny na dzień 5 czerwca 2017 r.)

 

Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
nr 1/WAT/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu WAT

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 listopada 2016 13:10 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipca 2017 12:07 Robert Drygas