Baner BIP
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 23/RKR/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 9/RKR/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 36/RKR/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"
 • Załącznik nr 1 – Plan zamówień publicznych
 • Załącznik nr 2 – Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób funkcyjnych
 • Załącznik nr 4 – Rejestr zamówień publicznych WAT
 • Załącznik nr 5 – Rejestr zamówień do 30 000 euro
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o wszczęcie postępowania
 • Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 8 – Zmiana składu komisji przetargowej
 • Załącznik nr 9 – Zmiana kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
 • Załącznik nr 10 – Zamówienie
 • Załącznik nr 11 – Zapytanie ofertowe
 • Załącznik nr 12 – Wniosek o wszczęcie postępowania z dziedziny nauki
 • Załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE – Usługi społeczne
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 listopada 2016 o godz. 13.07 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 17 listopada 2016 o godz. 22.10 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 marca 2017 o godz. 09.01 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 10 listopada 2017 o godz. 11.19 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 16 stycznia 2018 o godz. 08.35 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 25 października 2019 o godz. 08.31 Robert Drygas