Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę mleka i przetworów mlecznych”

Otwarcie ofert: 10.03.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/11564/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 lutego 2020 o godz. 10.52 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 5 lutego 2020 o godz. 10.53 Justyna Kluza-Kajka