Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie, o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • zgodna na przetwarzanie danych osobowych
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 02 sierpnia 2017 12:46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwietnia 2018 10:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwietnia 2018 10:51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 06 czerwca 2018 11:49 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipca 2018 08:42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 10 października 2018 11:56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maja 2019 14:46 Robert Drygas