Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 10.12.2019 Termin składania ofert do dnia: 09.01.2019 Data rozstrzygnięcia konkursu: 10.01.2019 Ilość kandydatów: …

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 10-WML-ITU-AD-19 Stanowisko:  adiunkt dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 27.11.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 30.12.2019 r. Wyniki konkursu Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyraził zgodę na zatrudnienie dr. inż. Sławomira KRZYŻANOWSKIEGO na stanowisku adiunkta dydaktycznego, od 1 luteg…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 6-WML-KMT-AD-19 Stanowisko:  adiunkt dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 09.10.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 12.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa z uwagi na bieżącą sytuację organizacyjną w Katedrze Mechatroniki WML WAT, podjęła decyzję o nier…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 9-WML-ITL-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 10.10.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 12.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem f…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 8-WML-ITL-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 10.10.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 12.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem f…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 7-WML-ITL-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 10.10.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 12.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem fo…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 5-WML-ITU-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 08.10.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 08.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem fo…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 4-WML-ITU-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 08.10.2019 r. Termin składania ofert: do dnia 08.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem fo…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina naukowa:…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 3-WML-ITL-SW-19 Stanowisko – starszy wykładowca Data ogłoszenia konkurs - 12.09.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 14.10.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała sięz dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem …