Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego”

CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30214000-2, 48820000-2, 30191400-8, 30234100-9, 30233132-5, 30231300-0

Otwarcie ofert: 13.08.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 czerwca 2018 o godz. 11.50 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 sierpnia 2018 o godz. 11.30 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 18 września 2018 o godz. 11.38 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.58 Radosław Jankowski