Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ”

CPV: 34999100-7; 38433300-2; 32352000-5; 38342000-4; 31711000-3

Otwarcie ofert: 27.06.2017 r. godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 czerwca 2017 o godz. 12.31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2017 o godz. 12.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 czerwca 2017 o godz. 12.58 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 czerwca 2017 o godz. 10.41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 czerwca 2017 o godz. 15.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 czerwca 2017 o godz. 12.46 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2017 o godz. 11.57 Janusz Skrzyński