Drukuj

Wydział Elektroniki

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiegoUwagi
Elektronika i telekomunikacja Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Ogólnoakademicki   Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Energetyka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 

Wydział Cybernetyki

Kierunek studiówForma studiów i poziomkształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiegoUwagi
Informatyka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Informatyka w medycynie Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiegoUwagi
Budownictwo Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
(3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Geodezja i kartografia Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Geodezja i kataster Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestastacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Inżynieria geoprzestrzenna Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestastacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Infrastruktura komunikacyjna
i transport multimodalny
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiego Uwagi
Logistyka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Praktyczny 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
 Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Logistyka ekonomiczna Jednolite studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
Praktyczny 2020/2021  
Obronność państwa Studia stacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
Praktyczny 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Bezpieczeństwo narodowe Studia stacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Bezpieczeństwo narodowe Studia stacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  
Studia niestacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Zarządzanie Studia stacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
licencjackie (6 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (4 sem.)
 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiegoUwagi
Biocybernetyka
i inżynieria biomedyczna
Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Biogospodarka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Logistyka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Mechanika i budowa maszyn Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki        2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 

Wydział Mechatronik i Lotnictwa

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiego Uwagi
Inżynieria bezpieczeństwa Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki      2019/2020  
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Lotnictwo i kosmonautyka Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
 
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Mechatronika Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia niestacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
 
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Studia niestacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Inżynieria Systemów Bezzałogowych Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2020/2021  

Wydział Nowych Technologii i Chemii

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiego Uwagi
Chemia Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Jednolite stacjonarne studia magisterskie
studia wojskowe (10 sem.)
 
Inżynieria materiałowa Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie (3 sem.)
Rekrutacja
w lutym 2020 r.

Instytut Optoelektroniki

Kierunek studiówForma studiów i poziom kształceniaProfil kształceniaObowiązuje od roku akademickiego Uwagi
Inżynieria kosmiczna i satelitarna Studia stacjonarne I stopnia
inżynierskie (7 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020  
Optoelektronika Studia stacjonarne II stopnia
magisterskie -(3 sem.)
Ogólnoakademicki 2019/2020 Rekrutacja
w lutym 2020 r.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2019 o godz. 09.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 września 2019 o godz. 11.16 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 września 2019 o godz. 11.32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 września 2019 o godz. 11.34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 września 2019 o godz. 11.37 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 września 2019 o godz. 12.22 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 18 września 2019 o godz. 11.23 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 25 września 2019 o godz. 12.32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 września 2019 o godz. 11.13 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 2 października 2019 o godz. 14.16 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 3 października 2019 o godz. 15.12 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 października 2019 o godz. 12.02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 października 2019 o godz. 15.10 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 października 2019 o godz. 08.47 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 23 października 2019 o godz. 11.57 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 31 października 2019 o godz. 10.00 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 31 października 2019 o godz. 12.02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 15 listopada 2019 o godz. 12.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 2 grudnia 2019 o godz. 12.59 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 grudnia 2019 o godz. 12.59 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 16 grudnia 2019 o godz. 09.01 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 grudnia 2019 o godz. 11.17 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 stycznia 2020 o godz. 10.11 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 15.03 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 15.04 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 21 lutego 2020 o godz. 09.18 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 25 lutego 2020 o godz. 15.02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 marca 2020 o godz. 14.25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 14 maja 2020 o godz. 08.52 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 maja 2020 o godz. 13.47 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 lipca 2020 o godz. 13.40 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 lipca 2020 o godz. 13.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 21 lipca 2020 o godz. 14.08 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 22 lipca 2020 o godz. 13.34 Robert Drygas