Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI” - ZADANIE NR 1
"WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ" - ZADANIE NR 2

 

CPV: 45231000-5, 45232410-9, 45332000-3, 45100000-8

Otwarcie ofert: 27.10.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 października 2017 11:44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 października 2017 11:49 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 października 2017 09:30 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 października 2017 12:05 Agnieszka Szymaniak