sztab oficjalne

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że 18 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
 
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.
 
Termin: 18 kwietnia 2017 r., godz. 15.00

Miejsce: sala konferencyjna nr 103 Klubu Wojskowej Akademii Technicznej (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25, 00-908 Warszawa)

W dniu 14 grudnia 2016 odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu, pt. „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Protokół z publicznej prezentacji projektu