Ogłoszenia Konferencje Seminaria -1


Publiczna prezentacja założeń projektu: 

 Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu: „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego”, która odbędzie się


14 grudnia 2016 r. (środa),  o godzinie 15.00 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej (ul. gen. S. Kaliskiego 25A, 01-476 Warszawa).

Prezentacja została przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku (poniedziałek) na adres e-mail: instytut.geodezji@wat.edu.pl.

ZAPRASZAMY! 
.