Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę ryb i przetworów rybnych”

CPV:

15211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15235000-4, 15241200-1, 15241400-3, 15242000-6, 15243000-3

Otwarcie ofert: 17.10.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 października 2017 14:39 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 października 2017 11:24 Teresa Lewczuk