Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

Dostawę komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i faxu

CPV: 30211000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8, 30211300-4

Otwarcie ofert: 14.11.2017 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 października 2017 10:22 Radosław Jankowski