Podstawowe jednostki organizacyjne (PJO)

KOMENDA

SENAT

Wydział Cybernetyki (WCY)

 • Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITA)
  • Zakład Automatyki
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Teleinformatyki
 • Instytut Matematyki i Kryptologii (IMK)
  • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  • Zakład Algebry i Teorii Liczb
  • Zakład Probalistyki
  • Zakład Kryptologii
  • Laboratorium Badawcze Kryptologii
 • Instytut Systemów Informatycznych (ISI)
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki
  • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
  • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  • Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
 • Instytut Organizacji i Zarządzania (IOZ)
  • Zakład Inżynierii Zarządzania
  • Zakład Ekonomii
  • Zakład Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
 • Laboratorium Informatyki
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Elektroniki (WEL)

 • Instytut Systemów Elektronicznych (ISE)
  • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  • Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Instytut Radioelektroniki (IRE)
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Mikrofal
 • Instytut Telekomunikacji (ITK)
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Techniki Cyfrowej
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LAB-KEM)
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)

 • Katedra Inżynierii i Komunikacji
 • Katedra Budownictwa
 • Zakład Geodezji
 • Zakład Geomatyki Stosowanej
 • Zakład Systemów Informacji Geograficznej
 • Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
 • Laboratorium Geodezji
 • Laboratorium Budownictwa
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Logistyki (WLO)

 • Instytut Logistyki
 • Zakład Logistyki Wojskowej
 • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
 • Zakład Inżynierii Systemów Logistycznych
 • Centrum Certyfikacji Jakości
 • Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Wydział Mechaniczny (WME)

 • Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu (IPMiT)
 • Instytut Budowy Maszyn (IBM)
  • Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów
  • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn
  • Zakład Taktyki i Techniki Wojsk Inżynieryjnych
 • Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej (KMiIS)
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (WML)

 • Instytut Techniki Lotniczej (ITL)
  • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  • Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
  • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Mechatroniki (KM)
 • Instytut Techniki Uzbrojenia(ITU)
  • Zakład Konstrukcji Specjalnych
  • Zakład Balistyki
  • Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)

 • Instytut Chemii
  • Zakład Chemii
  • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Instytut Fizyki Technicznej
  • Zakład Fizyki Ciała Stałego
  • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  • Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
 • Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
 • Jednostki Organizacyjne Administracji
 • Dziekanat Wydziału

Instytut Optoelektroniki (IOE)

 • Zakład Techniki Laserowej
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych
 • Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
 • Zakład Systemów Optoelektronicznych
 • Akredytowane Laboratorium Badawcze

Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi (RKR)

tszczurek rektor Rektor-Komendant WAT
płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
tel. 261 839 001
faks 261 837 660
e-mail
Kierownik BRE Biuro Rektora (BRE)
Kierownik
mgr inż. Włodzimierz Stankowski
bud. 100, pok. 177
tel. 261 839 990
faks 261 837 660
e-mail
Rzecznik Prasowy Rzecznik Prasowy (RPR)
mgr Ewa Jankiewicz
bud. 100, pok. 170
tel. 261 839 407, 261 839 733
e-mail
ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
mgr Maria Meszyńska
bud. 100, pok. 320
tel. 261 839 950
e-mail
Kierownik ZKW Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW)
Kierownik
mgr Jerzy Sylwestrzak
bud. 22, pok. 3
tel. 261 837 564
e-mail
PNN Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych (PNN)
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e-mail
AWE Audytor wewnętrzny (AWE)
mgr Kazimierz Rosłan
bud. 100, pok. 83a
tel. 261 837 074
e-mail
Kierownik SOP Sekcja Obsługi Prawnej (SOP) Kierownik
mgr Mirosław Oleksik
bud. 100, pok. 131
tel. 261 839 465
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. Wojskowych (PRW)

akrol Prorektor ds. wojskowych
płk dr inż. Artur Król
e-mail
pkurzyk Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy (OOS)
Szef Oddziału
Zastępca Prorektora ds. wojskowych
płk mgr inż. Piotr Kurzyk
bud. 100, pok. 118
tel. 261 839 767
e-mail
Kierownik ZOW Zespół Ogólnowojskowy (ZOW)
Kierownik Zespołu Ogólnowojskowego
płk mgr inż. Andrzej Giga
Klub WAT, bud. 6, pok. 20c
tel. 261 839 255
tel. kom. 601 201 292
faks 261 837 430
e-mail
Dowódca BSZ Batalion Szkolny (BSZ)
Dowódca 1. Batalionu Szkolnego
ppłk mgr inż. Konrad Borowiecki
Akademik Wojskowy 1, pok. 2
tel. 261 837 535
faks 261 837 510
e-mail
Dowódca BSZ Batalion Szkolny (BSZ)
Dowódca 2. Batalionu Szkolnego
cz. p.o. mjr mgr inż. Michał Lasak
Akademik Wojskowy 1, pok. 33
tel. 261 837 478
faks 261 837 510
e-mail
Szef WWW Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)
Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego
ppłk mgr Jarosław Kopyść
Klub WAT, bud. 6, pok. 20a
tel. 261 839 255
tel. kom. 601 837 430
e-mail
PNI Pełnomocnik Rektora ds. Inicjatyw Proobronnych (PNI)
ppłk mgr Dariusz Pytlos
bud. 25b, pok. 112
tel. 261 837 362
e-mail
mgortarczyk Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)
Kierownik
płk dr inż. Mariusz Gontarczyk
bud. 135, pok. 3.17
tel. 261 839 376
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. Kształcenia (PRK)

Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT
bud. 100, pok. 182
tel. 261 839 011
tel. kom. 601 266 656
e-mail
Kierownik DOK Dział Organizacji Kształcenia (DOK)
Kierownik
płk rez. dr inż. Zdzisław Chudy
bud. 100, pok. 81
tel. 261 839 131, 261 837 023
e-mail
Kierownik SJO Studium Języków Obcych (SJO)
Kierownik
mgr Elżbieta Twardowska
tel. 261 839 667
faks 261 837 014
e-mail
Kierownik SWF Studium Wychowania Fizycznego (SWF)
Kierownik
dr Saturnin Przybylski
Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy WAT, pok. 17
tel. 261 839 457
faks 261 839 457
e-mail
PNK Pełnomocnik Rektora specjalista ds. jakości kształcenia (PNK)
dr Ewa Łakoma
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. Naukowych (PRN)

Prorektor ds. naukowych Prorektor ds. naukowych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 031
e-mail
Kierownik DNA Dział Nauki (DNA)
Kierownik
dr inż. Anna Spadło
bud. 100, pok. 106
tel. 261 839 037
e-mail
Dyrektor BGŁ Biblioteka Główna (BGŁ)
Dyrektor
dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
Kustosz dyplomowany
bud. 10 pok. 107
el. 261 839 209
e-mail
Kierownik RWY Redakcja Wydawnictw (RWY)
Kierownik
mgr Renata Borkowska
bud. 10, pok. 40
tel. 261 837 438
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. Rozwoju (PRR)

Prorektor ds. rozwoju Prorektor ds. rozwoju
dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 904
tel. kom. 695 031 860
e-mail
szapala Dział Rozwoju (DRO)
Kierownik
mgr Sławomir Zapała
bud. 100 pok. 108
tel. 261 839 699
e-mail
Kierownik DIN Dział Informatyki (DIN)
Kierownik
mjr mgr inż. Marcin Dąbkiewicz
bud. 100, pok. 80
tel. 261 837 320
e-mail
Kierownik ZAE Zespół Analiz i Ekspertyz (ZAE)
Kierownik
cz.p.o. ppłk dr inż. Tomasz Muszyński
bud. 100, pok. 061
tel. 261 839 782, 261 839 791
e-mail
Kierownik Zespół Organizacyjno-Prawny
Kierownik
mgr Krystyna Młynarczyk
bud. 100, pok. 105
tel. 535 112 963
e-mail
Kierownik Zespół Koordynacyjny
Kierownik
mgr Krystyna Dobrowolska
bud. 100, pok. 110
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. Studenckich (PRS)

Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT
bud. 100, pok. 90A (wejście G)
tel. 261 839 306
tel. kom. 887 870 201
faks 261 837 878
e-mail
Kierownik DSS Dział Spraw Studenckich (DSS)
Kierownik
mgr Małgorzata Podbielska
bud. 100, pok. 90B (wejście G)
tel. 261 839 397
tel. kom. 22 601 213 831
faks 261 837 878
e-mail
Kierownik DZS Dział Zakwaterowania Studentów (DZS)
Kierownik
mgr Alojzy Orłowski
Dom Studencki nr 1, pok. 25
tel. 261 839 677

 

Jednostki organizacyjne podległe Kanclerzowi (KAN)

Kanclerz Kanclerz WAT
mgr Adam Wronecki
tel. 261 839 061
faks 261 837 977
e-mail
Kierownik DPE Dział Personalny (DPE)
Kierownik
mgr Grażyna Kleszcz
bud. 100, pok. 122
tel. 261 839 434
e-mail
Kierownik DOI Dział Ochrony Informacji Niejawnych (DOI)
Kierownik
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e-mail
Kierownik DOR Dział Organizacyjny (DOR)
Kierownik
mgr inż. Mirosław Badowski
bud. 100, pok. 188c
tel. 261 837 992
e-mail
Kierownik SIN Sekcja Inwentaryzacji (SIN)
Kierownik
mgr Kazimierz Świech
bud. 22, pok. 13
tel. 261 837 870
e-mail
Kierownik SZP Dział Zamówień Publicznych (DZP)
Kierownik Działu
mgr Irena Zapała
bud. 22, pok. 10
tel. 261 837 865
e-mail
Kierownik BHP Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
Kierownik Zespołu
mgr inż. Władysław Białek
bud. 22, pok. 8
tel. 261 839 844
e-mail
IOP Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP)
mgr inż. Sławomir Rąpała
bud. 22, pok. 9
tel. 261 837 386

 

Jednostki organizacyjne podległe Kwestorowi (KWE)

Kwestor Kwestor
mgr Janusz Guzek
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
faks 261 839 746
e-mail
ZKC Zastępca Kwestora ds. finansowo-księgowych (ZKC)
mgr Dariusz Paź
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e-mail
ZKŻ Zastępca Kwestora ds. planowania i sprawozdawczości (ZKŻ)
ppłk mgr Paweł Toczko
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e-mail
Kierownik DRA Dział Rachunkowości (DRA)
Kierownik Działu
mgr Wiesława Maruchniak
bud. 100, pok. 23
tel. 261 839 462
e-mail
Kierownik DRP Dział Rachuby (DRP)
Kierownik Działu
mgr Anna Kwiatkowska
bud. 100, pok. 14
tel. 261 837 473
e-mail
Kierownik DLI Dział Likwidatury (DLI)
Kierownik Działu
mgr Zdzisława Konieczna
bud. 100, pok. 13
tel. 261 837 491
e-mail

 

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kanclerza – Szefowi Logistyki (ZKL)

Szef Logistyki Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki
płk mgr inż. Emil Kardaszuk
bud. 100, pok. 203
tel. 261 839 041
e-mail
Kierownik ZZMT Zespół Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego
Kierownik
płk mgr inż. Andrzej Ostrowski
bud. 100, pok. 205
tel. 261 839 144
e-mail:
Kierownik DZ Dział Zaopatrywania
Kierownik
Kierownik SPL Sekcja Planowania i Sprawozdawczości (SPL)
Kierownik
Mariola Jakubczyk
bud. 100 pok. 287
tel./faks 261 839 592
e-mail
Kierownik SWD Sekcja Wynajmu i Dzierżaw (SWD)
Kierownik Sekcji
mgr Anna Kądziela
bud. 100, pok. 202
tel. 261 839 118
e-mail
Kierownik ZME Zespół Zabezpieczenia Medycznego (ZME)
Kierownik
lek. med. Jerzy Białowiejski
bud. 22, pok. 9
tel. 261 839 553
e-mail
Kierownik CSK Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK)
Kierownik
inż. Anna Gorzelak Dom Asystenta, pok. 3
tel. 261 839 770
e-mail
Kierownik OS w Zegrzu Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu
Kierownik
Wiesław Janczarek
tel. 22 688 3265
e-mail ,

 

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Szefa Logistyki (ZSL)

Zastępca Szefa Logistyki Zastępca Szefa Logistyki
mgr inż. Waldemar Grzyb
bud. 100, pok. 201
tel. 261 839 042
faks 261 839 179
e-mail
Kierownik DIR Dział Inwestycji i Remontów (DIR)
Kierownik Działu
mgr inż. Wojciech Błaszczyński
bud. 100, pok. 203a
tel. 261 837 131
e-mail
Kierownik DUN Dział Utrzymania Nieruchomości (DUN)
Kierownik Działu
inż. Joanna Karpio
bud. 1, pok. 4
tel. 261 839 089
tel. kom. 782 746 961
e-mail
Kierownik DGO Dział Gospodarczy (DGO)
Kierownik Działu
Henryk Jałoszyński
bud. 22, pok. 4
tel. 261 839 145
e-mail
IOŚ Inspektor ds. Ochrony Środowiska (IOŚ)
mgr inż. Ewa Wdowiak
bud. 100, pok. 205A
tel. 261 839 946
e-mail

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 listopada 2016 13:09 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 listopada 2016 08:32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 grudnia 2016 10:34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 grudnia 2016 10:51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 grudnia 2016 09:34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 stycznia 2017 08:20 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lutego 2017 11:08 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lutego 2017 11:36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lutego 2017 12:11 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marca 2017 12:15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marca 2017 14:48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 12 kwietnia 2017 09:19 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 kwietnia 2017 09:23 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maja 2017 14:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maja 2017 14:47 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maja 2017 08:51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maja 2017 14:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maja 2017 15:11 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maja 2017 10:22 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maja 2017 12:26 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maja 2017 11:32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maja 2017 13:55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 maja 2017 12:38 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maja 2017 08:52 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maja 2017 11:02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maja 2017 08:51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maja 2017 08:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwca 2017 09:09 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwca 2017 10:04 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwca 2017 11:13 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 czerwca 2017 14:06 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 lipca 2017 08:56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 lipca 2017 09:53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 sierpnia 2017 08:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpnia 2017 08:36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 sierpnia 2017 09:34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpnia 2017 13:07 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpnia 2017 13:46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 września 2017 15:14 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 października 2017 11:02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 15 listopada 2017 09:15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 15 listopada 2017 10:05 Robert Drygas