Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: „Druk i dostawę 150 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 13.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę ryb i przetworów rybnych" CPV: 5211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15235000-4, 15241200-1, 15241400-3, 15242000-6, 15243000-3 Otwarcie ofert: 18.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę papieru oraz okładek do urządzeń oprawiających dokumenty" CPV: 22420000-0, 22852100-8, 22852100-8, 22852100-8, 22992000-0, 22993000-7, 22993200-9, 30145100-8, 30192340-6, 30197620-8, 30197630-1, 30197644…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa oraz wyrobów wędliniarskich” Otwarcie ofert: 03.01.2020r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 70 NA PORTIERNIĘ” CPV:45400000-1 Otwarcie ofert: 09.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty INFORMACJA Z OTWARCIA…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KAMERY CYFROWEJ DO REJESTRACJI PROCESÓW SZYBKOZMIENNYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38651600-9 Otwarcie ofert: 22.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 3” CPV: 71221000-6, 71248000-8 Otwarcie ofert: 29.11.2019r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” CPV:45310000-3, 45331000-6, 45214000-0, 45000000-7, 71220000-6 Otwarcie ofert: 22.11.2019…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę aparatury elektrycznej i urządzeń elektronicznych" CPV: 31600000-2, 31700000-3 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2020 rok" CPV: 79980000-7, 22200000-2 Otwarcie ofert: 12.11.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z …