Baner BIP

Zamówienia dotyczące realizacji prac badawczych

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę kamery cyfrowej do transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEOL JEM - 1230" CPV: 3854000-2 Otwarcie ofert: 15.09.2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informac…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę systemu pomiarowego uPIV" CPV 38430000-8 Otwarcie ofert: 25.06.2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Renowację 12 zbiorników na sprężone powietrze oraz rur odprowadzenia powietrza i konstrukcji nośnych" CPV 50514100-2 Otwarcie ofert: 27.05.2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: "Opracowanie technologii i budowy podobnego dynamicznie modelu skalowanego 1:10" CPV: 34999410-3 Otwarcie ofert: 30.03.2020 r., o godzinie: 10:00       Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: "Dostawa Spektrofluorymetru z wyposażeniem" CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 18.03.2020r, o godzinie: 10:00       Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr 1 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: "Opracowanie technologii i budowy podobnego dynamicznie modelu skalowanego 1:10" CPV: 34999410-3 Otwarcie ofert: 19.02.2020 r., o godzinie: 10:00     Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa komputerów, urządzeń i podzespołów  komputerowych oraz oprogramowaniana potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Telekomunikacji WEL" Otwarcie ofert: 08.08.2019r., o godzinie: 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRACOWNI BIOMECHANIKI" CPV 37442300-8, 38500000-0 Otwarcie ofert: 25.07.2019r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o z…