Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych" Otwarcie ofert: 24.06.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/n…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych” CPV: 38400000-9 Otwarcie ofert: 03.06.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jes…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT”  CPV: 9…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: "Remont klatki schodowej „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 100" CPV: 45400000-1, 45421000-4, 45453000-7 Otwarcie ofert: 21.05.2020r, godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ. I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45310000-3, 45311000-0,71000000-8 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH” CPV: 15800000-6 Otwarcie ofert: 06.05.2020, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Załącznik nr 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę produktów mrożonych" CPV: 15311200-3, 15331100-8, 15555000-3, 15895100-9, 15896000-5. Otwarcie ofert: 28.04.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 350 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO” Otwarcie ofert: 15.06.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa młota opadowego z wyposażeniem” Otwarcie ofert: 05.05.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/not…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu DUN…