Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji ppoż.  i DSO w Domu Studenckim nr 3 w formule

„zaprojektuj i wykonaj"

Otwarcie ofert: 08.01.2021r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20627/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 grudnia 2020 o godz. 14.28 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 7 kwietnia 2021 o godz. 15.29 Teresa Lewczuk