Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej

Otwarcie ofert: 17.12.2020r., godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20558/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 grudnia 2020 o godz. 14.08 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 15.14 Radosław Jankowski