Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa ultralekkiego samolotu z zasobnikiem"

CPV: 34711100-5, 80510000-2

 

Otwarcie ofert:   18.12.2020 r godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20484/details

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 grudnia 2020 o godz. 12.09 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 kwietnia 2021 o godz. 09.49 Janusz Skrzyński