Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Remont budynku nr 43 z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Otwarcie ofert: 17.12.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20341/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 grudnia 2020 o godz. 15.05 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 15.13 Radosław Jankowski