Drukuj

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na:

Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9

Otwarcie ofert: 24.07.2018 r. o godzinie 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 czerwca 2018 o godz. 12.50 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 lipca 2018 o godz. 13.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 16 lipca 2018 o godz. 13.04 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 lipca 2018 o godz. 14.44 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 lipca 2018 o godz. 11.58 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 21 sierpnia 2018 o godz. 14.55 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.19 Janusz Skrzyński