Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro na:

USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ SUFO NA RZECZ
 WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

Otwarcie ofert: 10.04.2019 r.   godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 marca 2019 14:29 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marca 2019 14:32 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwca 2019 12:35 Teresa Lewczuk