Zamówienia publiczne

W tej kategorii nie ma aktualnie ogłoszeń.

Podkategorie

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem wat.ezamawiajacy.pl – Lista Przetargów i Dialogów technicznych.

Platforma zakupowa Marketplanet jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służącym w szczególności do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, składania ofert, przekazywania oświadczeń i zawiadomień.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawcy winni kontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego. Zespół Wsparcia Marketplanet, tel. +48 22 576 87 90, e-mail .

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem wat.ezamawiajacy.pl – Lista Przetargów i Dialogów technicznych.

Platforma zakupowa Marketplanet jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służącym w szczególności do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, składania ofert, przekazywania oświadczeń i zawiadomień.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawcy winni kontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego. Zespół Wsparcia Marketplanet, tel. +48 22 576 87 90, e-mail .

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok