Zamówienia do 30 000 EUR

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :   "Dostawę chemii basenowej"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Projekt umowy - załącznik nr 2 Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :   "Dostawę sejfów"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Projekt umowy - załącznik nr 2 Oferta Klauzula RODO…