Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa aparatury badawczej” CPV: 38000000-5, 39711121-3 Otwarcie ofert: 20.03.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Zmiana nr 1 treści SIWZ Wyjaśn…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa produktów mrożonych” CPV: 15311200-3, 15331100-8, 15555100-4, 15895100-9, 15896000-5 Otwarcie ofert: 09.02.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Oprogramowanie firmy MathWorks - Licencja Total Academic Headcount w wersji All Products” CPV: 48460000-0 Otwarcie ofert: 26.01.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych” CPV: 30124000-4; 301243000-7; 30125110-5; 30125120-8, 30192112-9, 301…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu foto wraz z akcesoriami” CPV: 38651000-3, 38650000-6, 32351000-8, 31430000-9, 32582000-6 Otwarcie ofert: 19.01.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych” CPV: 15991300-4, 15994200-4, 18424300-0, 19512000-8, 31711140-6, 33141110-9, 33141115-9, 33141310-6, 33171110-1, 33696300-8, 34312500-2, 38000000-5, 38425600-6, 38…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0, 30232100-5, 48900000-7 Otwarcie ofert: 22.01.2018 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 21.12.2017r., godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomien…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT CHODNIKÓW PRZED BUDYNKIEM NR 62” CPV: 45233200-1, 45310000-3 Otwarcie ofert: 15.12.2017r., godz.: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH” CPV: 45111000-8, 45233200-1, 45232411-6 Otwarcie ofert: 14.12.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobra…