Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH CHŁODZONYCH” CPV: 15894300-4 Otwarcie ofert: 26.06.2018 r., godz. 11:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH” CPV: 14211000-3, 14810000-2, 18930000-7, 22611000-6, 24312120-1, 24910000-6,  33711900-6, 34927100-2, 34928200-0, 34928300-1, 39157000-7, 39190000-0, 39293300-5, 397…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ” CPV: 18100000-0, 18110000-3, 18113000-4, 18130000-9, 18141000-9, 18142000-6, 18143000-3, 18212000-8, 18221300-7, 18223200-0, 18230000-0, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego, przenośnej stacji PC oraz jednostki centralnej” CPV: 30231300-0, 30213100-6, 30213100-8 Otwarcie ofert: 16.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45231400-9, 45311200-2, 45453000-7, 7122100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMU FOTOSPEKTROMETRYCZNEGO O DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ SZKOLENIEM” CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 17.07.2018r., godz. 10:00   Pliki d…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego” CPV:30233000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30213300-8, 30216110-0, 30232100-5, 30233000-1, 302331…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, sprzętu sieciowego, części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania” CPV: 30213000-5, 38652100-1, 30232110-8, 48823000-3, 30213100-6, 30191400-8…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „PRZEBUDOWA ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU NR 55 WTC ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ” CPV: 45262700-8, 45400000-1, 45100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa owoców cytrusowych” CPV: 03222110-7, 03222111-4, 03222118-3, 03222200-5, 03222210-8, 03222220-1, 03222240-7, 03222332-9, 03222341-5 Otwarcie ofert: 28.05.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyb…