Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ MODUŁÓW ROZSZERZAJĄCYCH FUNKCJONALNOŚĆ WEKTOROWEGO ANALIZATORA SIECI (MODEL ZVA67 firmy ROHDE&SCHWARZ) ORAZ DOSTAWA ANTEN POMIAROWYCH I SOND POLA WRAZ Z AKCESORIAMI I STANOWISKIEM KOMPUT…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej , WML WAT” CPV: 71220000-6 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO” CPV: 30213100-6; 30231300-0; 30232100-5; 30234000-8; 30237000-9; 31224810-3; 38520000-6; 30191400-8 Otwarcie ofert: 13.08.2018 r.  godz. 10:00   Plik…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę silnikowych paliw płynnych” CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, 24957000-7 Otwarcie ofert: 12.07.2018r., godzina 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego” CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30214000-2, 48820000-2, 30191400-8, 30234100-9, 30233132-5, 30231300-0 Otwarcie ofert: 13.08.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 11.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW” CPV: 38432200-4, 38433000-9 Otwarcie ofert: 31.07.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Przeprowadzenie okresowej kontroli pięcioletniej oraz rocznej stanu technicznego  obiektów budowlanych Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 71356100-9 Otwarcie ofert: 06.07.2018r. godz: 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT SANITARIATÓW W PIONIE KSZTAŁCENIA W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 04.07.2018, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9,45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 39000000-2 Otwarci…