Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz 10:00 PLIKI DO POBRANIA Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:30 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2019 rok" CPV: 22200000-2, 79980000-7 Otwarcie ofert: 20.11.2018r., godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont  ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A” CPV: 45111000-8, 71355000-1, 45340000-2 Otwarcie ofert: 23.11.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8 Otwarcie ofert: 26.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65” CPV:45330000-9, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM ĆWICZEBNYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 19.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa produktów mrożonych” CPV: 15311200-3, 15331100-8, 15555100-4, 15895100-9, 15896000-5 Otwarcie ofert: 09.02.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofe…