Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH I WYPOSAŻENIA STOLARNI” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 09221000-4, 14810000-2, 14820000-5, 19211100-9, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 19520000-7, 24450000-3, 249…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV: 30214000-2, 30231300-0, 30237280-5, 32424000-1, 32420000-3 Otwarcie ofert: 01.10.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę oscyloskopu cyfrowego z generatorem funkcyjnym” CPV: 34999100-7; 38342000-4 Otwarcie ofert: 30.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informac…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów obliczeniowo – graficznych i projektorów multimedialnych” CPV: 38652100-1, 30211000-1 Otwarcie ofert: 26.09.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę urządzeń radioelektronicznych i laboratoryjnej aparatury pomiarowej” CPV: 32420000-3; 38342000-4; 35121900-7; 31120000-3; 31120000-3;30195800-0; 31710000-6 Otwarcie ofert: 29.08.2018 godz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA OPROGRAMOWANIA” CPV: 48310000-4, 48320000-7, 48625000-5, 48700000-5, 48900000-7 Otwarcie ofert: 29.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8, 71220000-6 Otwarcie ofert: 24.08.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 i 65” CPV: 45330000-9, 45453…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont ogrodzenia hangaru 7, chodników i oznakowanie parkingów WAT” CPV: 45453000-7, 45233253-7, 45233260-9 Otwarcie ofert: 20.08.2018 r.   godz. 11:00   Pliki do pobrania Informacja z o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO” CPV: 33123000-8, 33124110-9, 33192100-3, 30213100-6, 30237200-1; 30232110-8 Otwarcie ofert: 17.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybor…