Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9, 39000000-2, 45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 44160000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 26.10.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa komputerów wraz z akcesoriami i urządzeń sieciowych” CPV: 30121100-4, 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232110-8, 30234100-9, 30237200-1, 30237270-2, 32413100-2, 32420000-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Stałą konserwację i naprawę zintegrowanych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i instalacji z nimi współpracujących w budynkach WAT” CPV: 50730000-1 Otwarcie ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów, urządzeń komputerowych i niszczarek” CPV:30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 38520000-6; 30232110-8; 30237200-1; 32413100-2; 30234100-9; 30237200-1; 30237270-2; 30191400-8 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego, drukarek i specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV: 30121100-4, 30121410-0, 30125110-5, 30190000-7, 30211000-1, 30211500-6, 302…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 24.09.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENI…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO PROGRAMOWALNYCH SIECI RADIOWYCH, STANOWISKA LABORATORYJNEGO SIECI STEROWANYCH PROGRAMOWO SDN ORAZ ANALIZATORA WIDMA, PRACUJĄCEGO W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 9 KHZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych” CPV: 34300000-0, 42650000-7, 42660000-0,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Rozbudowę infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS” CPV: 30211000-1, 30213300-8, 30233141-1 Otwarcie ofert: 05.10.2018r godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…