Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów technicznych metalowych i różnych” CPV: 03418100-4, 03421000-7, 09211000-1, 14622000-7, 14700000-8, 14810000-2, 14812000-6, 14813200-6, 19212300-8, 19511200-3, 19520000-7, 24…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2019 rok" CPV: 22200000-2, 79980000-7 Otwarcie ofert: 20.11.2018r., godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont  ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A” CPV: 45111000-8, 71355000-1, 45340000-2 Otwarcie ofert: 23.11.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8 Otwarcie ofert: 26.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65” CPV:45330000-9, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM ĆWICZEBNYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 19.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń nr 5 i 6 (sale wykładowe) w budynku nr 23A” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 13.11.2018r godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego” CPV: 42620000-8, 42621000-5, 34910000-9, 42631000-8, 39181000-4, 31730000-2, 31720000-9, 44510000-8, 44200000-2 Otwarcie ofert: 06.11.2018r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 100 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - WYKONANIE PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 056 I 058” CPV: 45330000-9, 45400000-1, 45310000-3 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1,…