Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę emisjometru” Otwarcie ofert: 15.02.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę drobnego sprzętu kuchenno-stołowego oraz wyposażenia i urządzeń dla stołówek i restauracji Wojskowej Akademii Technicznej” Otwarcie ofert: 15.02.2019r. 19.02.2019r. godz 10:00 Post…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „ZESTAW DO BADANIA SYSTEMU ZOBRAZOWANIA INFORMACJI W POJEŹDZIE SZYNOWYM WRAZ Z MONTAŻEM” Otwarcie ofert: 12.02.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż.i systemów oddymiania w budynkach WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 18.02.2019 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania: Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Druk dyplomów ukończenia studiów" CPV: 79800000-2 Otwarcie ofert: 24.01.2019r., godz. 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS – LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT (WIDE-CAMPUS LICENSE) W WERSJI ALL PRODUCTS” Otwarcie ofert: 31.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 08.02.2019 r.,  godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KLIMATYZACJI” CPV: 71221000-3, 71321000-4 Otwarcie ofert: 06.02.2019 r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: REMONT BUDYNKU NR 43 WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 71220000-6, 45213000-3, 45331000-6, 45310000-3 Otwarcie ofert: 12.02.2019r. , godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1…