Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT I PRZEBUDOWĘ SZATNI I NATRYSKÓW W OŚRODKU SPORTOWYM – BUD. NR 19” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45300000-0 Otwarcie ofert: 19.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKII SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 17.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH” CPV:45111000-8, 45233200-1, 45232411-6 Otwarcie ofert: 05.10.2017, godz. 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV: 03130000-1, 03222000-3,15331000-7, 15331133-8, 15331134-5, 15331135-2, 15331136-9, 15331400-1, 15331427-6,15331500-2, 15332100-5, 15332100-5, 15332100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH” CPV:45400000-1, 45223000-6, 39150000-8, 45330000-9, 45333000-0, 45331200-8, 45331100-7, 45232140-5, 45331000-6, 45311…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA” CPV: 34912100-4, 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39113100-8, 39113600-3, 39121100-7, 39130000-2, 39134100-1, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39143122-7, 39143…