Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mleka i przetworów mlecznych”

Otwarcie ofert: 16.04.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marca 2019 13:20 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marca 2019 13:53 Justyna Kluza-Kajka