Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach WAT”

CPV: 50531400-0

Otwarcie ofert: zmiana 20.03.2019 r.  27.03.2019 r. godz. 10:00

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 07 marca 2019 13:37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marca 2019 13:38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marca 2019 13:35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwca 2019 11:50 Janusz Skrzyński