Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego”

Otwarcie ofert: 19.02.2019r. 25.02.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 11 lutego 2019 12:59 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 lutego 2019 08:35 Radosław Jankowski