Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„REMONT RZUTNI GRANATEM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3

Otwarcie ofert: 08.02.2019 r.,  godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 stycznia 2019 13:29 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lutego 2019 10:32 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lutego 2019 10:37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 lutego 2019 13:57 Janusz Skrzyński