Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów programowanych”

Otwarcie ofert: 23.01.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 grudnia 2018 14:36 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwietnia 2019 08:41 Radosław Jankowski