Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych, na trasach zagranicznych i krajowych”

Otwarcie ofert: 21.01.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18 grudnia 2018 15:26 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwietnia 2019 13:08 Justyna Kluza-Kajka