Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę emisjometru z oprogramowaniem”

CPV: 38433200-1

 

Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz: 11:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18 grudnia 2018 10:53 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 stycznia 2019 11:25 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 stycznia 2019 13:47 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 stycznia 2019 13:48 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 stycznia 2019 08:05 Weronika Popielarczyk