Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa ryb i przetworów rybnych”

CPV: 15211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15242000-6, 15243000-3, 15244100-1

Otwarcie ofert: 21.12.2018 r.    godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 grudnia 2018 15:12 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudnia 2018 11:25 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 stycznia 2019 09:58 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 stycznia 2019 14:29 Janusz Skrzyński