Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

 „Dostawę drobnego sprzętu kuchenno-stołowego oraz wyposażenia  i urządzeń
dla stołówek i restauracji Wojskowej Akademii Technicznej’

CPV: 39220000-0

Otwarcie ofert: 12.12.2018r., 14.12.2018r.  godz. 10:00 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 grudnia 2018 13:18 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudnia 2018 13:28 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudnia 2018 13:33 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:34 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudnia 2018 13:46 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 grudnia 2018 13:12 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. środa, 16 stycznia 2019 14:18 Teresa Lewczuk