Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65”

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 14.12.2018 godz 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 listopada 2018 14:12 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 grudnia 2018 11:44 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 stycznia 2019 14:35 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwietnia 2019 08:42 Radosław Jankowski