Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont  ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A”

CPV: 45111000-8, 71355000-1, 45340000-2

Otwarcie ofert: 23.11.2018 godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07 listopada 2018 10:47 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopada 2018 10:52 Radosław Jankowski