Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH
DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65”

CPV:45330000-9, 454530000-7, 45310000-3

Otwarcie ofert: 20.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 listopada 2018 13:44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 listopada 2018 09:32 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 listopada 2018 09:38 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 listopada 2018 14:22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 listopada 2018 11:13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopada 2018 10:58 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudnia 2018 09:45 Agnieszka Szymaniak