2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPEKTROMETRU VUV PŁASKIEGO POLA” CPV 38433000-9 Otwarcie ofert 06.02.2018r, godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej CPV: 39180000-7, 39134000-0 Otwarcie ofert: 08.02.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważn…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa oprogramowania” CPV: 48218000-9, 48220000-6, 48510000-6, 48612000-1, 48620000-5, 48700000-5, 48781000-6, 48517000-5, 72500000-0 Otwarcie ofert: 30.01.2018 r.  godz. 11:00     Pliki do …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: Remont pomieszczeń tunelu aerodynamicznego i wybranych elementów konstrukcyjnych tunelu w sali nr 25 w budynku nr 67 CPV: 45400000-1 Otwarcie ofert: 31.01.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania …