2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ POJAZDÓW” CPV 34110000-1, 34133000-8 Otwarcie ofert: 05.10.2018 godz:10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę czujników ciśnienia fali odbitej" CPV: 30237475-9, 31330000-8 Otwarcie ofert: 27.09.2018r., o godzinie: 11:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Stałą konserwację i naprawę zintegrowanych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i instalacji z nimi współpracujących w budynkach WAT” CPV: 50730000-1 Otwarcie ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Szycie i dostawa umundurowania pododdziału historycznego WAT" CPV: 18400000-3, 98393000-4 Otwarcie ofert: 28.092018r. godz.: 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów, urządzeń komputerowych i niszczarek” CPV:30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 38520000-6; 30232110-8; 30237200-1; 32413100-2; 30234100-9; 30237200-1; 30237270-2; 30191400-8 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa dysków komputerowych, przenośnych (zewnętrznych) - materiały konferencyjne/gadżety prezentacji artykułów" CPV: 30234000-8 Otwarcie ofert: 19.09.2018r. godz.: 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego, drukarek i specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV: 30121100-4, 30121410-0, 30125110-5, 30190000-7, 30211000-1, 30211500-6, 302…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 24.09.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENI…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 221 000 euro na: "Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych, na trasach zagranicznych i krajowych" CPV: 63512000-1 Otwarcie ofert: 17/10/2018, o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn" CPV: 55270000-3, 55300000-3, 55400000-4, 98351100-9, 63511000-4 Otwarcie ofert: 05.09.2018r. godz. 1…