2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę różnicowego analizatora termicznego sprzężonego z termograwimetrem" CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 20.08.2018r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę kalendarzy" CPV: 30199792-8 Otwarcie ofert: 06.08.2018r. godz. 12:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i instalację aparatu do testowania oddziaływania wiązek promieniowania” CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 10.08.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę modułu maszyny wytrzymałościowej 600 kN do prowadzenia prób czteropunktowego zginania belek współpracującego z maszyną wytrzymałościową Testing 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 08.08…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ CIAST I WYROBÓW CIASTKARSKICH” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 02.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów elektrycznych” CPV:  31153000-3, 31158100-9, 31211000-8, 31211300-1, 31211310-4, 31211340-3, 31216100-4, 31321200-4, 31321300-5, 31340000-1, 31420000-6, 31432000-3, 31510000-4, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawa kamery reporterskiej 4K z osprzętem. CPV 32333200-8, 32333000-6, 32333100-7, 32350000-1 Otwarcie ofert: 31.07.2018r., godzina 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Wykonanie, dostawa i uruchomienie źródła sterowanego HPM" CPV: 33158100-0, 48100000-9 Otwarcie ofert: 05.07.2018r. o godzinie 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert P…

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE” CPV: 66512000-2, 66515000-3, 66514110-0, 66516100-1   Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. godz. 11:45 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę aparatury do badania gruntów. CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 29.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wersja og…