Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych”

CPV: 39131000-9; 39121100-7; 39121200-8

Otwarcie ofert: 30.11.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopada 2018 14:20 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopada 2018 11:22 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudnia 2018 14:35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 stycznia 2019 12:25 Janusz Skrzyński