Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ POJAZDÓW”

CPV 34100000-8

Otwarcie ofert: 15.11.2018 19.11.2018r. godz:10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 listopada 2018 09:18 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 listopada 2018 14:12 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 listopada 2018 08:22 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 listopada 2018 12:30 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 listopada 2018 10:18 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 listopada 2018 13:56 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 grudnia 2018 08:22 Robert Górecki