Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodnikówi oznakowanie parkingów WAT”

CPV: 34928200-0; 45233253-7; 34996300-8

Otwarcie ofert: 08.11.2018 r.  godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 października 2018 11:31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 października 2018 14:35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 listopada 2018 13:32 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 listopada 2018 12:02 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 stycznia 2019 12:20 Janusz Skrzyński